1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

LR normatīvie akti

PDFDrukātE-pasts

Par speciālās atļaujas (licences) un atļaujas darbībām ar jonizējošā starojuma avotiem izsniegšanas kārtību
20.09.2011. MK noteikumi Nr.723 "Darbību ar jonizējošā starojuma avotiem licencēšanas kārtība" (stājušies spēkā 01.01.2012.)

Par jonizējošā starojuma avotu kalibrēšanu/parametru testēšanu
05.03.2002. MK noteikumi Nr.97 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu medicīniskajā apstarošanā" (stājušies spēkā no 09.03.2002.)

Par jonizējošā starojuma avotu vides fizikālo testēšanu (darba zonas radiācijas monitorings, darba vides fizikālā testēšana)
23.10.2001. MK noteikumi Nr.454 "Darbinieku apstarošanas kontroles un uzskaites kārtība" ("LV", 154 (2541), 26.10.2001.) (stājušies spēkā no 01.01.2002.)

Par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu (to skaitā arī dozimetri un pacienta dozas mērītāji)
25.08.2008. MK noteikumi Nr.693 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu kalibrēšanu" ("LV", 134 (3918), 29.08.2008.) (stājušies spēkā no 01.09.2008.)

Par individuālo svina aizsardzības līdzekļu pārbaudi
09.04.2002. MK noteikumi Nr.149 "Noteikumi par aizsardzību pret jonizējošo starojumu" ("LV", 56 (2631), 12.04.2002.) (stājušies spēkā no 13.04.2002.)

Par medicīnas ierīču reģistrāciju un atbilstības novērtēšanu
02.08.2005. MK noteikumi Nr.581 "Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība"  (stājušies spēkā no 19.08.2005.)

Par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu (to skaitā asinsspiediena mērītāju)
05.12.2006. MK noteikumi Nr.981 "Noteikumi par mērīšanas līdzekļu atkārtoto verificēšanu, verificēšanas sertifikātiem un verificēšanas atzīmēm" (stājušies spēkā no 08.12.2006.)