1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer>

Radiācijas drošības centrs neinformē JSA operatorus

PDFDrukātE-pasts

Kā jau zināms, tad LATAK 2011.gada 9.novembrī ar lēmumu Nr.218/2011 atbilstības novērtēšanas institūcijai SIA „OSMUNDS” ir apturējis akreditāciju atbilstībai standarta LVS EN ISO/IEC 17025:2005 prasībām metodēm Nr.1-11 un Nr.13-15. Līdz ar to, jonizējošā starojuma avotu (JSA) kontrolējošā iestādei, kas Latvijas Republikā ir LR VARAM VVD Radiācijas drošības centrs (RDC), rūpīgi jāseko līdzi JSA testēšanas laboratoriju akreditāciju aktualitātēm, kuru darbības sfēras tieši saistītas ar Radiācijas drošības centra klientiem – JSA operatoriem.

Biedrība „Droša medicīna” rūpīga izskatīja LR VVD Radiācijas drošības centra mājas lapā publiskoto informāciju un secināja, ka tā nav pietiekami izsmeļoša un izskaidrojoša JSA operatoriem, jo daudzas medicīnas iestādes pat līdz šim brīdim nav informētas par to, ka SIA „OSMUNDS” ir apturēta akreditācija un LR VVD Radiācijas drošības centrs nepieņem pēc 2012.gada 9.novembra izdotos SIA „OSMUNDS” testēšanas pārskatus.

Medicīnas iestādes nav arī informētas par to, ka tiek atsaukti SIA „Osmunds” izdotie testēšanas pārskati, ka RDC atsevišķiem JSA operatoriem liek veikt atkārtotas pārbaudes, lūdzot izmantot citu testēšanas laboratoriju pakalpojumus. Savukārt šāda rīcība medicīnas iestādēm rada būtiskus finanšu zaudējumus un budžeta pārtēriņus, jo tās nebija plānojušas viena perioda laikā JSA pārbaudes veikt atkārtoti – pie cita pakalpojuma sniedzēja. Tas rada sašutumu medicīnas iestāžu vadītājiem un viņi ir nesaprašanā – kāpēc viņi sastopas ar šo problēmu tikai tad, kad jau ir jānodod informāciju RDC licences atjaunošanai, saņemšanai vai nododot ikgadējo atskaiti par JSA. Kad pēkšņi, iesniedzot dokumentus tiek paziņots, ka attiecīgie pārskati netiks pieņemti vai nav derīgi.

Līdz ar to darījām zināmu LR VVD Radiācijas drošības centram, ka biedrība „Droša medicīna” uzskata, ka pašreiz nav pietiekami nodrošināta LR VVD RDC klientu – JSA operatoru informēšana. Informācija publiskajā telpā parādās nepilnīga, neizskaidrojot sabiedrībai, to skaitā medicīnas iestādēm un to personālam, tās rašanās iemeslus, būtiskumu un apdraudējumu, jo JSA pārbaužu pilnvērtīga nodrošināšana būtiski skar katra sabiedrības indivīda, kas veic diagnostiskos izmeklējumus medicīnas iestādē, kura rentgena un medicīnas iekārtu pārbaudes veikusi laboratorija ar nu jau apturētu akreditāciju. Šāda rīcība būtiski apdraud ne tikai pacientu, bet arī medicīnas personāla veselību un pat dzīvību.

Pievienot komentāru

Aizsardzības kods
Atjaunināt